iBPV en internationalisering

Bij sommige opleidingen kun je deels stagelopen in het buitenland. We noemen dit iBPV (internationale BPV). Je ontwikkelt kennis en vaardigheden in een andere omgeving en cultuur. Een stage in het buitenland is niet alleen een uitdaging, maar is vaak een zeer leerzame en waardevolle ervaring.

Om in aanmerking te komen voor iBPV gelden een aantal extra voorwaarden.

Vanuit de Europese Unie zijn er extra middelen beschikbaar via de Erasmus+-beurs om deze stages financieel mogelijk te maken. Wel zijn deze beurzen beperkt beschikbaar. Meer informatie vind je via deze link

Vraag jouw BPV-consulent naar de mogelijkheden voor jouw opleiding.

Verder ondersteunt MBO Utrecht waar mogelijk ook studiereizen en deelname aan internationale vakwedstrijden binnen Europa met behulp van Erasmus+ subsidie. Deze studiereizen worden mogelijk ook georganiseerd binnen jouw opleiding. Indien een dergelijke studiereis georganiseerd wordt zal de opleiding dat aan jou communiceren.

Daarnaast is MBO Utrecht aangesloten bij de landelijke VSB-beurs MBO, waarbij je kans maakt op een buitenlandbeurs van maximaal 4000,- voor een buitenlandplan buiten het curriculum om (wereldwijd). Denk aan een vrijwillige stage, vrijwilligerswerk of een cursus. Meer informatie vind je via deze link of vraag jouw BPV-consulent of mentor naar de mogelijkheden.

Contact

Wil je meer weten over de internationale mogelijkheden bij MBO Utrecht?
Kom naar het Internationaal Spreekuur bij STIP op woensdagen tussen 11:00 en 12:00 uur of mail dan naar Bureau Internationalisering op internationaal@mboutrecht.nl.

“Ik heb me voorbereid door heel veel te praten met mensen, heel veel te vragen op school en onderzoek te doen.”

Danée liep stage op Curaçao

Veiligheid

MBO Utrecht wil graag een veilige leer- en werkomgeving voor alle studenten, ook in het buitenland. Daarom ondersteunen wij geen stages in landen die op de kaart van het ministerie van Buitenlandse Zaken oranje (alleen noodzakelijke reizen) of rood (niet reizen) gekleurd zijn.

Kijk hier voor de actuele informatie over reisadviezen per land.

“Mijn tip voor studenten die naar het buitenland willen: sowieso doen, het is superleuk!”

Boudewijn liep stage in Barcelona