Examencommissie en examenreglement

Examencommissie

MBO Utrecht heeft in ieder onderwijscluster een examencommissie. Zij neemt besluiten over de examenresultaten en beoordeelt of je hebt voldaan aan alle eisen om je diploma te krijgen.

Examenreglement

In het Examenreglement vind je alle informatie over de organisatie en de regels rondom de examinering. Bijvoorbeeld over aanmelden voor een examen, te laat komen, fraude, herkansing, bekendmaken resultaten enz. Hier lees je ook wat je kunt doen als je het niet eens bent met een beslissing over een examen.
Denk eraan dat je een bezwaar op een examenuitslag indient binnen 10 werkdagen nadat je het hebt ontvangen. Zie ook Klachten, bezwaar en beroep.
Het Examenreglement kun je hier vinden.