Opleidingsduur en doorstroommogelijkheden

In de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) is vastgelegd hoeveel uur de opleidingsduur van een opleiding ten minste moet bedragen. Het onderwijsprogramma van een mbo-opleiding bestaat uit begeleide onderwijstijd (BOT) en beroepspraktijkvorming (BPV). BOT-uren worden gegeven onder verantwoordelijkheid van onderwijsgevende personeelsleden. Zij zijn hier ook actief bij betrokken. De BPV vindt plaats bij een erkend leerbedrijf op basis van een praktijkovereenkomst (POK). Deze POK wordt ondertekend door jou (als de betrokken student), het leerbedrijf en de voorzitter van het College van Bestuur.

Tabel 1 Opleidingen van de Beroepsopleidende leerweg (BOL):

BOT-uren BPV-uren Totaal minimum
Entree-opleiding 600 Geen minimum 1.000 uur
1-jarige opleiding 700 250 1.000 uur
2-jarige opleiding 1.250 450 2.000 uur
3-jarige opleiding 1.800 900 3.000 uur
4-jarige opleiding 2.400 1.200 4.000 uur

 

Tabel 2 Opleidingen van de Beroepsbegeleidende leerweg (BBL):

BOT-uren per jaar BPV-uren per jaar Totaal minimum
Entree-opleiding 200 610 850 uur
1-jarige opleiding 200 610 850 uur
2-jarige opleiding 200 610 1700 uur
3-jarige opleiding 200 610 2550 uur
4-jarige opleiding 200 610 3400 uur

Als je er niet in slaagt om een versnelde opleiding in de daarvoor afgesproken tijd af te ronden, word je altijd de mogelijkheid geboden om de opleiding alsnog af te ronden binnen de wettelijk vastgestelde opleidingsduur. De opleiding zal altijd de nominale opleidingsduur aanbieden.

Doorstroommogelijkheden

De doorstroommogelijkheden vanuit de opleiding die je gaat volgen vind je in de OER.