Bindend studieadvies (BSA)

Elk jaar krijg je van ons een studieadvies. Dat advies gaat over je studievoortgang en ook je leerhouding. In het eerste leerjaar is het studieadvies verplicht, dit staat zo in de wet. Dit bindend studieadvies in het eerste leerjaar kan positief zijn, maar ook negatief. Krijg jij een bindend negatief studieadvies? Dan betekent dit dat je niet verder mag met je opleiding. We zullen dan de onderwijsovereenkomst die wij hebben stoppen.

Belangrijk om te weten:

  • Volg je een entree-opleiding, dan krijg je direct na de eerste onderwijsperiode (tussen de 3e en 4e maand) een studieadvies.
  • Volg je een opleiding die meer jaren duurt, dan krijg je 9 maanden na de start van de opleiding een studieadvies.
  • Wanneer je een positief of een negatief bindend studieadvies krijgt, vind je in de OER van jouw opleiding. Een bindend negatief studieadvies krijg je per brief. We leggen daarin ook uit waarom je dit studieadvies krijgt.
  • Heb je een bindend negatief studieadvies gekregen? Dan mag je het studiejaar niet overdoen. Ook mag je je niet opnieuw inschrijven voor deze opleiding.

Waarom BSA?

Waarom gebruiken wij een bindend studieadvies? Om samen met jou in gesprek te gaan of de opleiding nog volgens de planning verloopt. En welke stappen je kunt zetten om je verder te ontwikkelen. Het is onderdeel van de begeleiding die je van ons krijgt. Net als de gesprekken die we samen hebben over je studievoortgang en wat je daarna gaat doen. We proberen je altijd te helpen om verder te komen.

Als wij denken dat het je niet gaat lukken om de opleiding goed af te ronden, dan is het bindend negatief studieadvies een laatste middel. We zullen je daarna helpen met het kiezen van een andere opleiding. Bij ons, of op een andere school.

We houden altijd rekening met persoonlijke omstandigheden. Bijvoorbeeld wanneer je ziek bent, zwanger bent of een beperking hebt.

Zorgplicht

Als je een bindend negatief studieadvies hebt gekregen, dan hebben wij de plicht om je verder te helpen. We kunnen je bijvoorbeeld helpen met coaching als je een nieuwe opleiding moet kiezen en je weet niet wat. Deze periode van begeleiding duurt maximaal 8 weken. Ben jij jonger dan 18 jaar, dan zullen we ook overleggen met een leerplichtambtenaar.

Beroepsmogelijkheid

Het betekent nogal wat als je een bindend studieadvies krijgt. Zeker als dit een negatief studieadvies is. Daarom heb je recht op goede voorlichting. En dat het studieadvies goed uitgelegd is. Ben je het niet met het advies eens? Dan kun je binnen 10 werkdagen na het krijgen van het studieadvies in protest gaan bij de Commissie voor Beroep van Examens. Binnen 20 werkdagen zal deze commissie een besluit nemen.

Infographic BSA: Wat gebeurt er als je een bindend studieadvies krijgt bij een opleiding van meer dan 1 jaar?
Infographic BSA: Wat gebeurt er als je een bindend studieadvies krijgt bij een opleiding van meer dan 1 jaar?

 

 

Bindend studieadvies bij een eenjarige opleiding
Infographic BSA: Wat gebeurt er als je een bindend studieadvies krijgt als je een opleiding van 1 jaar doet.