Medezeggenschap

MBO Utrecht heeft een studentenraad. De studentenraad praat en beslist mee over onderwijszaken die jou en je medestudenten aangaan. Denk bijvoorbeeld aan veiligheid in en om de school, het instroombeleid en afspraken over examinering.

Studentenraad

Zit je in de Studentenraad dan vertegenwoordig je de belangen van studenten. Je hebt gesprekken met het College van Bestuur. Je denkt mee over het verbeteren van het onderwijs en de gang van zaken op school. Jouw mening is belangrijk; samen maken we het onderwijs steeds beter. In het Reglement Studentenraad staan alle afspraken.

Contact Studentenraad

Heb je een goed idee over het onderwijsaanbod of denk je dat iets beter kan? Mail ons op studentenraad@mboutrecht.nl. De Studentenraad is ook te vinden op Instagram.

Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB)

JOB zet zich in voor de belangen van alle mbo-studenten in Nederland. JOB kan je adviseren over je rechten en plichten of over bijvoorbeeld de bevoegdheden van de studentenraad. Zie: www.jobmbo.nl.