Beroepsspecifieke- en generieke examens

Beroepsspecifieke examens

De beroepsspecifieke examens gaan over de kerntaken en werkprocessen uit het basis- en profieldeel van je opleiding. Het examen is op je werk- of stageplek of op school. Tijdens het examen laat je zien dat je de kerntaken en werkprocessen op het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar kent. Het examen wordt beoordeeld door één of meer beoordelaars (assessoren). Het examenplan vind je in de OER van jouw opleiding.

Generieke examens

De generieke examens zijn: Nederlands, rekenen en Engels (alleen voor niveau 4).

Niveau Entree, 2, 3 en 4

Nederlands
Er worden vier examens afgenomen:

  • Lezen en Luisteren
  • Spreken
  • Gesprekken voeren
  • Schrijven

Rekenen
Er wordt 1 examen afgenomen.

Engels (alleen voor niveau 4)
Er worden vier examens afgenomen:

  • Lezen en Luisteren
  • Spreken
  • Gesprekken voeren
  • Schrijven