Zak/slaagregeling: wanneer ontvang je je diploma?

Je bent geslaagd voor je opleiding en krijgt een diploma als je voldoet aan de volgende voorwaarden:

 1. Voor de beroepsspecifieke examenonderdelen van je opleiding heb je minimaal een voldoende of een 5,5.
 2. Je hebt voldaan aan de landelijk vastgestelde eisen voor de examens Nederlands en rekenen én (voor niveau 4) Engels.
  • Entree
   • Student moet examen Nederlands en rekenen hebben gemaakt.
   • Resultaten Nederlands en rekenen tellen niet mee voor het diploma.
  • Niveau 2 en 3:
   • Nederlandse taal: het eindcijfer is minimaal een 5.
   • Rekenen: het resultaat telt niet mee voor het diploma.
  • Niveau 4 opleiding
   • Nederlandse taal, Engels en rekenen: het resultaat van de examens moet minimaal een 5 en tweemaal 6 zijn (in willekeurige volgorde).
 3. Je hebt de programma’s voor LOB en Burgerschap doorlopen en je hebt voldaan aan de inspanningseisen;
 4. Je hebt een voldoende voor je beroepspraktijkvorming (BPV);
 5. Je hebt alle keuzedelen afgerond met een examen.
  • Het gemiddelde examenresultaat voor de keuzedelen is minstens een cijfer 6;
  • Voor minimaal de helft van de keuzedelen heb je minstens een cijfer 6;
  • Voor een keuzedeel mag je niet lager dan een 4 hebben;
  • Alle keuzedelen zijn gelijk in de beoordeling, het aantal uren van een keuzedeel tellen niet mee in hoe zwaar het cijfer meetelt;
 6. Indien vereist: je hebt voldaan aan de wettelijke beroeps- en/of branchevereisten.

Cum laude regeling

Bij MBO Utrecht kun je, als je in het schooljaar 2023-2023 start met je opleiding, in aanmerking komen voor de titel ‘cum laude’. Dit geldt alleen als je in 2023-2024 start in het eerste of het tweede leerjaar van de opleiding.

Als je hiervoor in aanmerking wilt komen, moet je voldoen aan alle drie de volgende voorwaarden:

 • Het gemiddelde van alle eindwaarderingen, in cijfer of in woord, op de resultatenlijst is niet lager dan het cijfer 8.
 • Het laagste cijfer, in cijfer of in woord, op de resultatenlijst is niet lager dan het cijfer 7.
 • Je hebt je opleiding versneld, of binnen de vastgestelde onderwijstijd afgerond.

Wanneer kom je niet in aanmerking voor de cum laude regeling:

 • Bij fraude.
 • Bij vrijstelling voor een vak zonder eindcijfer op je resultatenlijst.
 • Als je meer dan 1 herkansing nodig had voor een examen.

Mbo-verklaring

Het kan zijn dat je, om wat voor reden dan ook, zonder diploma met de opleiding stopt. In dat geval krijg je van de Examencommissie van MBO Utrecht een mbo-verklaring mee. Dat is een overzicht van alle examenresultaten die je tot het moment van uitschrijven hebt behaald. Met die verklaring kun je bij een werkgever of een vervolgopleiding laten zien welke delen van de opleiding je hebt afgerond.

Let op: de mbo-verklaring is géén certificaat of diploma. Voor werkgevers heeft het dus ook een andere waarde dan een diploma. Het geeft je ook geen garantie op vrijstellingen bij een vervolgopleiding.