Beroepspraktijkvorming (BPV)

Hoe ziet jouw beroep eruit? Dat leer je natuurlijk het beste door het gewoon te doen! Bijvoorbeeld tijdens je stage (BPV). Deze beroepspraktijkvorming is dan ook een erg belangrijk onderdeel van jouw opleiding. Het is ook een verplicht onderdeel. In het onderwijsplan kun je zien wanneer jij BPV hebt tijdens jouw opleiding.

Je loopt stage buiten school. Daar zijn verschillende organisaties bij betrokken. Jij, wij, het bedrijf waar je stage gaat lopen (leerbedrijf) en de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Wie waarvoor verantwoordelijk is, dat kun je zien in het BPV-protocol. Dit is een document met alle afspraken. Het staat op de website van het SBB.

Stage loop je bij een leerbedrijf. Je bent zelf verantwoordelijk voor het zoeken van een stageplek bij een goedgekeurd leerbedrijf. Het kan natuurlijk gebeuren dat dit niet lukt. Dan kan de BPV-coördinator op school je helpen bij het zoeken naar een stageplek.

Praktijkovereenkomst (POK)

Voordat je aan je stage begint, maken we een praktijkovereenkomst (POK). Een soort van contract. In de POK staan alle afspraken over de stage. De POK wordt ondertekend door jouzelf, het leerbedrijf en MBO Utrecht. Ben je nog geen 16 jaar, dan moeten ook je ouders of verzorgers een handtekening zetten. Je kunt pas beginnen met je stage als de POK is ondertekend. Je bent ook niet verzekerd als de POK nog niet is ondertekend en is ingeleverd bij school.

Tijdens je stage werk je aan de onderdelen die jij moet leren voor jouw opleiding. Dit noemen we ook wel de kerntaken en werkprocessen. Je oefent met de werkzaamheden, maar bijvoorbeeld ook met hoe je omgaat met je leidinggevende en met je collega’s. Je praktijkbegeleider helpt je hierbij. Ook vanuit school krijg je begeleiding. Jouw BPV-begeleider zal regelmatig contact met je opnemen tijdens je stageperiode. Heb je vragen of problemen? Daarmee kun je ook naar je BPV-begeleider gaan. Meer informatie hierover vind je in de BPV-handleiding van je opleiding.

Beoordeling en extra ondersteuning

Aan het einde van je stage krijg je een beoordeling. Om een diploma te kunnen halen, moet je een voldoende hebben voor je stage. Kijk voor meer informatie bij ‘Examinering’.

Misschien heb jij extra begeleiding of ondersteuning nodig tijdens je stage. Dat kan ook. We maken hier dan speciale afspraken over. Kijk voor meer informatie bij ‘Passend Onderwijs’.