Beroepspraktijkvorming (BPV)

Door te werken of door beroepspraktijkvorming (BPV) te lopen in een bedrijf, maak je het beste kennis met je toekomstige beroep. Beroepspraktijkvorming is dan ook een belangrijk en verplicht onderdeel van je opleiding. In het onderwijsplan kun je zien wanneer de BPV in jouw opleiding gepland is.

Bij de BPV zijn verschillende partijen betrokken: jijzelf als student, de school (MBO Utrecht), het erkende Leerbedrijf en de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Wie waarvoor verantwoordelijk is, kun je zien in het BPV-protocol. Dit document vind je hier.

Je voert de BPV uit bij een leerbedrijf. Je bent zelf verantwoordelijk voor het zoeken van een BPV-plaats bij een erkend leerbedrijf, als dat niet lukt kan de BPV-coördinator je helpen bij het zoeken naar een BPV-plaats.

Praktijkovereenkomst (POK)

Voordat je aan je stage begint, maken we een praktijkovereenkomst (POK). Een soort van contract. In de POK staan alle afspraken over de stage tussen jou, de school en het leerbedrijf. De POK wordt ondertekend door jouzelf, het leerbedrijf en MBO Utrecht. Ben je nog geen 18 jaar, dan moeten je ouders of verzorgers toestemming geven dat jij zelf je POK mag ondertekenen. Als je dat niet krijgt dan moeten zij ook de POK ondertekenen.

Tijdens de BPV werk je aan de kerntaken en werkprocessen die horen bij je opleiding. Je oefent beroepsvaardigheden en je ontwikkelt een professionele beroepshouding. Hierbij word je begeleid door de praktijkbegeleider. Dit is jouw eerste aanspreekpunt in het leerbedrijf. Vanuit de school word je begeleid door de BPV-begeleider. De BPV-begeleider houdt contact met je tijdens de BPV-periode. Bij vragen of problemen in de BPV kun je bij deze begeleider terecht. Meer informatie hierover kun je vinden in de BPV-handleiding van je opleiding. Deze wordt met je gedeeld tijdens je opleiding

Beoordeling en extra ondersteuning

Aan het eind van de BPV word je beoordeeld. Om een diploma te halen moet je BPV met een voldoende zijn beoordeeld (zie ook hoofdstuk 5 Examinering). Als je extra ondersteuning en begeleiding in de BPV nodig hebt, maken we afspraken over passende BPV (zie ook hoofdstuk 4.3 Passend Onderwijs).