Artiest popmuziek

Aanmelden

Opleidingspecificaties

Crebonummer: 25497
Leerweg: BOL
Niveau: 4
Duur opleiding: 3 jaar
Academie: Herman Brood Academie
Startdatum: september
Locatie: Bontekoelaan 1, Utrecht

Open Dag

11 februari

Meer informatie

Maak je muziek? Schrijf je je eigen songs of tracks en wil je daar later ook je geld mee verdienen? Als je talent hebt en bereid bent heel hard te werken, dan vind jij vast je plek op de Herman Brood Academie. De Herman Brood Academie leidt jou op tot professioneel artiest. Je kunt een toelating doen voor de specialisaties drums, basgitaar, gitaar, toetsen, zang, MC (rap), dance producer (DP), beat composer (BC) en Hip Hop/Dance Vocals (VH).

De opleiding

Over de opleiding Artiest popmuziek

De driejarige opleiding Artiest popmuziek bestaat uit twee verschillende richtingen: een muzikantenopleiding (zang, drums, bas, gitaar en toetsen) en een hiphop/dance opleiding. Allereerst krijg je skillslessen, waarbij je je instrumentale vaardigheden verder ontwikkelt. Je bent tijdens de opleiding eigenlijk continue bezig om creatieve ideeën in muzikale producten om te zetten. Je krijgt algemene vakken als Nederlands, Engels, rekenen en burgerschap, maar ook muziekgeoriënteerde theorievakken zoals popvisie en muziektheorie. Stage loop je bij ons eigen leerbedrijf Toasted en examen doe je met een eigen show. Alle docenten van de HBA zijn zelf professioneel actief in de popmuziekindustrie en zullen hun kennis, ervaring en netwerk met je delen.

Belangrijke vakken binnen deze opleiding

 • Business
 • Discipline
 • Rec Mode (Praktijkuren)
 • Logic en Ableton

Kerntaken

 • Je toont artistieke vakbekwaamheid
 • Je positioneert je als professioneel artiest en onderhoudt en organiseert je eigen (net)werk
 • Je creëert of maakt muziek ten behoeve van een muziekproductie

Iets voor jou?

 • Je bent creatief en hebt muzikaal talent
 • Je hebt artistieke ambities
 • Je hebt affiniteit met het beroepsveld

Muziekindustrie

Door verschillende muzikale producten te creëren, leer je ook zelf de (inter)nationale muziekindustrie kennen om daarin uiteindelijk jouw eigen plek te kunnen  veroveren. Misschien geef je live shows met eigen repertoire, of creëer je muziek in opdracht (bijvoorbeeld remixen van een bestaande track, muziek voor een film of theaterstuk). Daarnaast kun je workshops, verzorgen, bijvoorbeeld op scholen, of je start een eigen lespraktijk.

Jouw talenten

Het beroep van een artiest vraagt om creativiteit en flexibiliteit. Bereid je voor op keihard werken waarbij jij jezelf moet kunnen motiveren en aansturen. Weet dat succes niet alleen afhangt van de kwaliteit van je muzikale producten, maar ook van je eigen toewijding, je doorzettingsvermogen en je zakelijk instinct.

De opleiding

Tijdens de opleiding leer je jezelf en je muzikale drijfveren beter kennen. Je leert hoe je jezelf traint om in jouw specialisatie beter en veelzijdiger te worden. Je komt in aanraking met alle stijlen/genres die in de hedendaagse popmuziekwereld voorkomen. Je vergroot je vermogens om je muzikaal te uiten en zelf te creëren en je leert hoe je goede workshops geeft aan verschillende doelgroepen. Daarnaast ontdek je hoe de zakelijke kant van de popmuziekwereld werkt, welke kansen er zijn en hoe je daar mee om moet gaan. En dit alles doe je door (samen met anderen) veel projecten te doen, die kunnen resulteren in eigen repertoire, optredens, studio-opnames en andere producten zoals een website, videoclip, cd/dvd en/of merchandise. Minstens zo belangrijk is dat je gedurende de opleiding bouwt aan een steeds groter professioneel netwerk.

Drie onderdelen

Het onderwijs op de HBA is opgebouwd uit drie onderdelen:

 1. algemeen beroepsonderwijs
 2. ondersteunend beroepsonderwijs
 3. specifiek beroepsonderwijs.

Het algemeen beroepsonderwijs bestaat uit onderwijsactiviteiten die je kennis en inzicht in de muziek(sector) vergroot. Denk hierbij aan muziek- en cultuurgeschiedenis, de werking van de muziekindustrie en cultureel ondernemerschap.

Het ondersteunend beroepsonderwijs bestaat uit Nederlands, Engels, rekenen en career development. Bij career development staat je persoonlijke en professionele ontwikkeling centraal. De docent is ook je personal coach die je gedurende het jaar hierin begeleidt.

Het specifieke beroepsonderwijs bestaat uit een op maat gemaakt traject voor elke opleiding. Artiest Popmuziek kent twee routes: een voor de muzikanten in de disciplines drums, bas, gitaar, toetsen of zang en een voor de artiesten MC, DP, BC en VH (dit wordt de Hip Hop/Dance opleiding genoemd). Alle studenten van de opleiding Artiest Popmuziek volgen daarnaast een anderhalf jaar durend traject ´Didactiek Coaching´ waarin je leert workshops te ontwikkelen en uit te voeren.

Vaardigheden

De onderwijsactiviteiten voor de muzikanten richten zich op het ontwikkelen van je instrumentale vaardigheden (Skills Training), het leren samenspelen om zo doeltreffend met anderen bestaand repertoire in te studeren (Skills Band), het ontdekken en ontwikkelen van je eigen creatieve vermogens en het leren uitwerken van een muzikaal concept tot een act of band (Act Development). Om dit te ondersteunen krijg je ook muziektheorie.

Artist development

Bij de onderwijsactiviteiten van de Hip Hop en Dance Producer opleiding staat Artist Development centraal. Je creëert en ontwikkelt op de HBA onder begeleiding tracks (Rec Mode). Je leert om ´Do It Yourself´ promotiemateriaal te ontwikkelen (logo, huisstijl, videoclip etc.) gebaseerd op een promotieplan (Ondernemen). Je krijgt ondersteuning in je eigen discipline en software (Ableton en Logic) en je gaat de confrontatie met de markt aan tijdens de opleiding. Na het doorlopen van het programma heb je een act, repertoire, tracks, diverse (online) media/uitingen en een beginnend professioneel netwerk met personen en organisaties waarmee je samenwerkt.

Muziek centraal

De HBA biedt een leeromgeving waarin de dynamiek van en processen in de popmuziekwereld al werkelijkheid is. Centraal staat de muziek die in verschillende contexten wordt gemaakt. Om van die muziek daadwerkelijk een product te maken, vervullen de studenten van alle opleidingen diverse functies, zoals dat in de professionele wereld gebruikelijk is.

Praktijk

Daarbinnen werken de studenten van de verschillende opleidingen structureel samen. Realistisch leren is het uitgangspunt van de HBA waarbij de docenten je wegwijs maken in wat het professionele werkveld van je vraagt. Het betekent ook dat je zoveel mogelijk in de echte praktijk leert.

Het docententeam van de HBA wordt daarom gevormd door professionals die zelf middenin de popmuziekwereld staan. Op www.hermanbroodacademie.nl vind je alle namen van de docenten die op dit moment bij de HBA betrokken zijn. Ook vind je daar meer informatie over de opzet en inhoud van het onderwijs.

Waardering

Alle opleidingen van de Herman Brood Academie zijn in de keuzegids MBO 2015 beoordeeld als Topopleiding. Dit betekent dat er een hoge studententevredenheid is (gemiddeld waarderen de studenten van de HBA de opleiding met een 8,4) en er nauwelijks studenten zonder diploma de opleiding verlaten. Veel alumni van de HBA zijn succesvol. Check maar eens: HermanBrood Academie Promo 2015 2.0.

Wat leer je

Natuurlijk werken we samen aan het ontwikkelen van je muzikale talenten, maar we leren je ook hoe de zakelijke kant van de muziekindustrie werkt. Dat leer je onder andere door de activiteiten die je doet bij Toasted. Je hebt je eigen leerdoelen gesteld en gaat daarmee – onder begeleiding – aan de slag. Jouw stage-uren bestaan bijvoorbeeld uit het schrijven, produceren en online zetten van een song, of het organiseren van een workshop. De opleidingen van de Herman Brood Academie staan zeer goed aangeschreven! Acts als Mister and Mississippi, Rondé, The Brahms, Mr. Polska en Martin Garrix gingen je voor! 

Stage

Leren in de praktijk en realistische beroepssituaties staan centraal. Daarom heeft de Herman Brood Academie een eigen erkend leerbedrijf Toasted waarbij je stage kunt lopen op een van de afdelingen: Breekbrood, Toasted Music of Toasted Education Lab. Uitgangspunt hierbij zijn de activiteiten die je in je eigen beroepspraktijk uitvoert. Om zoveel mogelijk aan te sluiten bij je eigen praktijk, geef jij (onder begeleiding) zelf vorm aan dit onderdeel en werkt iedere student aan zijn eigen leerdoelen.

Na de opleiding

Wat kun je met een diploma Artiest popmuziek

Na de opleiding Artiest popmuziek heb je de nodige kennis en ervaring in huis om zelf professioneel aan de slag te gaan. Als live artiest, als componist, als producer, als bandcoach enzovoorts. Doorleren kan ook, bijvoorbeeld op de Popopleiding Conservatorium Amsterdam, Codarts of de Rockacademie Tilburg.

Vaak gekozen vervolgstudies

 • Popopleiding Conservatorium Amsterdam
 • Codarts (Rotterdam)
 • Rockacademie Tilburg
 • De HKU

Besef wel dat alle opleidingen een eigen toelatingsbeleid voeren en het diploma van de Herman Brood Academie je geen directe toegang verschaft.

Toelatingseisen

De toelatingseisen zijn:

 • Je hebt minimaal een vmbo-diploma gemengde of theoretische leerweg of;
 • Een mbo-diploma niveau 3 of;
 • Een havo-diploma of een overgangsbewijs van havo/vwo 3 naar havo/vwo 4.

Daarnaast hanteert de HBA een toelatingsprocedure waarin wordt vastgesteld of je het in je hebt om de opleiding in de gestelde periode succesvol af te ronden. Hierbij zijn de volgende zaken van belang:

Toelatingsprocedure

Stap 1: Online aanmelding.
Stap 2: Eerste voorselectie op basis van de online aanmelding. Een speciaal samengestelde commissie beoordeelt jouw kansen op de HBA aan de hand van het ingestuurde materiaal. Op basis hiervan word je al dan niet uitgenodigd.
Stap 3: Auditie en intakegesprek.
Stap 4: Definitieve selectie.

Vanaf 1 februari 2017 tot en met 1 mei 2017 kun je je via www.hermanbroodacademie.nl aanmelden.

Er zijn heel veel mensen die de opleiding willen gaan volgen. We adviseren je dan ook stellig om ook een plan B te bedenken. Zodat je weet wat je gaat doen als je onverhoopt niet wordt aangenomen.

Instroommomenten

 • Augustus/september

Kosten

De bedragen van het lesgeld wordt elk jaar wettelijk vastgesteld. Dit lesgeld hoef je alleen te betalen als je 18 jaar of ouder bent. De bedragen voor het schooljaar 2017-2018 zijn nog niet bekend. Je kunt rekening houden met ongeveer €1.140,- voor een BOL opleiding*. Verder moet je rekening houden met kosten voor boeken en andere leermiddelen zoals readers, licenties en kopieerwerk.

Aanschaf van een laptop

Je hebt voor deze opleiding een laptop nodig die je gaat gebruiken tijdens projecten en bepaalde lessen. Daarnaast wordt een deel van het lesmateriaal digitaal aangeboden. De laptop-eisen die gesteld worden voor jouw opleiding vind je op: laptop.mboutrecht.nl

Studentenreisproduct

Ben jij boven de 18? Dan heb je bij een voltijd mbo studie recht een studentenreisproduct. Vanaf 1 januari 2017 komen ook mbo studenten onder de 18 jaar in aanmerking voor een studentenreisproduct. Kijk op de website van DUO voor meer informatie.

Studiefinanciering

Vanaf je 18e kun je ook in aanmerking komen voor de andere producten van studiefinanciering: een basisbeurs, een aanvullende beurs en een lening. Kijk op de website van DUO voor meer informatie.

* Genoemde bedragen zijn onder voorbehoud van wijzigingen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De academie

Maak je muziek, schrijf je je eigen songs of tracks en wil je daar later ook je geld mee verdienen? Of heb je ambities om shows te voorzien van licht en geluid? Misschien wil je muziek uitbrengen op een eigen label of als manager werken met een artiest? Als je talent hebt en bereid bent heel hard te werken, is er misschien plek voor je op de Herman Brood Academie. De Herman Brood Academie leidt jou op tot professioneel Artiest, Music Industry Professional of Podium-/studiotechnicus. Door verschillende muzikale producten te creëren, leer je de (inter)nationale muziekindustrie kennen en jouw plek daarin te veroveren. Je kunt toelating doen voor de specialisaties drums, basgitaar, gitaar, toetsen, zang, MC (rap), dance producer (DP), beat composer (BC) en Hip Hop/Dance Vocals, MIP (Music Industry Professional) of Podium-/studiotechniek.

Wil je meer weten over deze academie? Kijk dan op de website van de Herman Brood Academie.

Disclaimer:
We doen er alles aan om deze informatie zo actueel en volledig mogelijk te houden. Maar omdat onze opleidingen continue in ontwikkeling zijn, kan het voorkomen dat er gedurende het schooljaar kleine wijzingen doorgevoerd worden.